Caracter Pure
Elho - Rough 652
Encore Scheveningen - Rough 650 en glittervloer
Huisvestings Advocaten Rotterdam - Smooth 1004
Lodewijk Mode Franeker - Rough 649 en 650
Naspers Hoofddorp - Rough 610
Ouwehands Dierenpark Rhenen - Rough 648 en Special
Remmert Dekker - Smooth Uni 108 en 144
Stadhuis Almere - Rough 600
VNAB Rotterdam - Raw
QO Hotel - Rough 649